AL okná a dvere

Hliníkové okná a dvere nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Napriek je treba držať sa nasledujúcich pokynov a odporúčaní.

Po montáži a následných murárskych prácach je nutné zabezpečiť čistotu kovania a odtokových drážok v dolnej časti rámu. Vždy by ste mali starostlivo odstrániť zvyšky ochrannej fólie z okien, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa montáže. Zvyšky malty po stavebnej činnosti odstraňujte z okien veľmi opatrne, nikdy nie nasucho, ale za výdatného zmáčania vodou s malou dávkou umývacieho tekutého prostriedku. Na čistenie je treba používať vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou!!! Dobré okno je viac než prostriedok pre vstup vzduchu a k udržaniu tepla: je to ozdobný prvok a zároveň i stavebný diel na ktorý sú kladené vysoké technické požiadavky. Okná s povrchovou úpravou Elox nesmiú prisť do styku s vápnom, pretože pri kontakte vzniká chemická reakcia a dochádza k trvalému poškodeniu úpravy. Všetky tesnenia, dorazové aj zasklievacie, sú vyrobené z trvale plastického materiálu EPDM. Ošetrenie jeho pohľadových plôch sa vykonáva glycerínom, ktorý zamedzí oxidácii jeho povrchu. U dverových kľučiek a madiel je potrebné kontrolovať dotiahnutie upevňovacích skrutiek 1 x ročne. Panikové kovanie a jeho správnu funkciu je potrebné kontrolovať minimálne 1 x za štvrť roka.

Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať:

  • uzávery a uzatváracie čapy mazať technickou vazelínou
  • do všetkých vodiacich drážok kvapnúť pár kvapiek oleja na spodné tiahla
  • u častí kovania, ktoré majú bezpečnostný charakter, vykonajte raz ročne kontrolu ich opotrebenia

Je nutné používať len také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii