Garážové brány

 • základné časti sekcionálnej garážovej brány sú:
  • plocha brány, ktorá uzatvára otvor a skladá sa zo sekcií spojených pántami
  • zvislé vodiace dráhy ukotvené do bočných ostení otvoru z vnútra
  • vodorovné vodiace dráhy ukotvené do stropu, bočných stien
  • dvíhací mechanizmus s pružinou a oceľovými lankami umiestnený nad plochou brány na vnútornej strane prekladu (nadpražia).
    
 • základné časti sekcionálnej garážovej brány sú:
  • plocha brány, ktorá uzatvára otvor a skladá sa zo sekcií spojených pántami
  • zvislé vodiace dráhy ukotvené do bočných ostení otvoru z vnútra
  • vodorovné vodiace dráhy ukotvené do stropu, bočných stien
  • dvíhací mechanizmus s pružinou a oceľovými lankami umiestnený nad plochou brány na vnútornej strane prekladu (nadpražia).
    
 • zvláštnosti sekcionálnej garážovej brány:
  • nemá zárubňu, osadená je za otvorom na vnútornej špalete a pri štandardnom zdvihu nezmenšuje svetlosť otvoru v jeho šírke ani výške
  • v otvorenej pozícii je vodorovne uložená vo vodiacich dráhach pod stropom
  • v zatvorenej pozícii dolieha k tesneniam po obvode vnútornej špalety otvoru a k podlahe.
    
 • tesnenie je u sekcionálnej brány riešené pevným tesnením, ktoré je súčasťou zvislých vodiacich dráh a pohyblivým tesnením, ktoré je súčasťou spodnej a hornej hrany krídla brány. Presnosť stavebného vyhotovenia týchto plôch je zárukou tesnosti celej brány. Zvláštnu pozornosť si vyžaduje presnosť a vodorovnosť podlahy v mieste dosadnutia hlavnej zatváracej hrany. Spodná tesniaca guma nie je natoľko mäkká, aby dokázala kopírovať medzery medzi jednotlivými dlaždicami.
   
 • rozmer garážového otvoru sa odvíja v prvom rade od veľkosti garážovaného vozidla a od uhla vjazdu do garáže; vhodné je oboznámiť sa už vo fáze prípravy stavby s rozmerovým sortimentu brán (typizované rozmery nietkorých modelov – narušenie výsledného efektu dizajnu nesprávnym rozmerom alebo cenové hladiny pri modeloch vyrábaných na mieru – prekročenie cenovej hladiny už
  o 1cm môže spôsobiť zbytočný rozdiel v cene).
   
 • priestorové požiadavky pre osadenie sekcionálnej brány sú zhodné pri väčšine modelov aj rozmerov a vyžadujú voľné ostenia pozdĺž zvislých špaliet otvoru v šírke 120 – 150 mm po oboch stranách a po celej tejto šírke nad otvorom min 320 mm (preklad, nadpražie);
  celý tento priestor musí byť voľný aj smerom do garáže, táto vzdialenosť závisí od výšky brány, pričom minimum pre vodorovné dráhy je 2700 mm a pre stropný pohon 3500 mm.
   
 • voľba stupňa zateplenia (bez izolácie, polystyrén, polyuretán) závisí od typu garáže (samostatne stojaca, súčasťou domu, pod obytnou miestnosťou), toto rozhodnutie ovplyvňuje následné možnosti výberu motívov a farieb pohľadovej strany sekcionálnej brány.
   
 • pri výbere farby a dizajnu v snahe o zjednotenie s dizajnom okien odporúčame preveriť si šírku palety farieb a dostupnosť preferovaného odtieňa u výrobcov garážovách brán aj výrobcov okien, výrobcovia okien väčšinou disponujú širšou farebnou škálou, preto je ľahšie zladiť farbu okien so zvolenou farbou brány.
   
 • okná neodporúčame umiestňovať na bočných stenách garáže vo vzdialenosti rovnajúcej sa výške brány od vnútornej steny vstupu do garáže v prípade, že bočné ostenie otvoru garáže nie je širšie ako krídlo okna, v opačnom prípade sa nedá otvoriť Kolíznym bodom po namontovaní sekcionálnej brány sa môžu stať okná a dvere na bočnej stene garáže. Vodorovné vodiace dráhy sú pri štandardnom zdvihu asi 80 mm nad hornou špaletou bránového otvoru. Ak sú rovnako vysoko horné špalety bočných okien a garáž je úzka, okná sa dajú otvoriť pod dráhou. Pri zníženom zdvihu zasahujú bočné dráhy pod vodorovné špalety a okna sa nedajú otvoriť. Rovnaký stav vznikne pri štandardom zdvihu, ak sú okná vyššie.
   
 • kvalita a voľba stavebných materiálov a presnosť stavby musia vyhovovať požiadavke pre ukotvenie zvislých vodiacich dráh v šírke min 60 mm pozdĺž zvislej špalety; pri vyrovnávaní nerovností muriva smerom do otvoru hrúbkou omietky či polystyrénom ako aj pri zateplovaní je rozhodujúcou šírka otvoru pred zarovnaním alebo zateplením. Pri plánovanej montáži sekcionálnej brány je potrebné sa vyhnúť vedeniu káblov a iných rozvodov po vnútornej strane prekladu a ostení. Montážne body brány sú dané jej rozmerom a nie je možné ich posúvať kvôli iným zariadeniam budovy.
 • vnútorná špaleta oboch ostení, špaleta prekladu a montážny priestor za týmito špaletami smerujúci od otvoru musia tvoriť jednu zvislú rovinu.
   
 • sekcionálna garážová brána je osadená na vnútornej špalete otvoru (teda na vnútornej strane steny, v ktorej je garážový otvor), preto dochádza k skráteniu hĺbky priestoru garáže minimálne o hrúbku čelného múru (dôležité najmä pri rekonštrukcii starších garáží, ktoré sú oproti novostavbám kratšie)

 • vnútorná časť ostenia a prekladu , ktorá je pri starej bráne skrytá v garáži za pôvodnými dvojkrídlovými dverami sa po osadení sekcionálnej brány stane súčasťou fasády – vzniká požiadavka na stavebnú úpravu a problém je s doplnením pôvodného obkladu v rovnakej kvalite

 • umiestnenie potrubí všetkých rozvodov a svietidiel v garáži môže byť v rozpore s priestorovými požiadavkami pre osadenie sekcionálnej brány a stropného pohonu ale aj jej otvorenie

 • v priestore prekladu (nadpražia) umiestnený prievlak , ktorý nesie posunutú obvodovú stenu vyššieho podlažia môže brániť montáži sekcionálnej garážovej brány

 • v priestoroch s nízkym stropom , kde výška prekladu (nadpražia) nedosahuje 320 mm je možné použiť tzv. znížené zdvihy, ktoré umožňujú montáž sekcionálnej brány s pohonom, ak je výška prekladu min 120 mm, v tomto prípade však otvorená brána zníži prejazdový profil otvoru asi o 50 mm.
   
 • Vyber si svoju Garážovú bránu TU