Oceľové

Protipožiarne dvere sú charakteristické požiarnou odolnosťou, čo znamená, že odolávajú požiaru, určitým spôsobom určitý čas. Slúžia k uzavretiu otvorov v protipožiarnych stenách v prípade požiaru. Spôsob zatvárania , popr. Uzatvárací mechanizmus (dverové zatvárače), musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.

po_dvere_01.jpgSú vyhotovené s polodrážkou na základe vlastnej konštrukcie zo slovenských polotovarov. Sú vyrábané v dvoch variantoch:
- protipožiarne oceľové dvere jednokrídlové alebo dvojkrídlové plné
(do EW 90)
- protipožiarne oceľové dvere, okná, steny čiastočne alebo úplne presklené (do EL60).
EI - brániace šíreniu tepla, EW - obmedzujúce šírenie tepla.

Kontaktujte nás