Reklamácie

Z kapacitných dôvodov prosíme prípadné reklamácie podľa nižšie uvedených vzorov zasielať výlučne písomne

e-mailom TU