Tieniaca technika

Rolety, žalúzie, okenice, slnolamy alebo markízy?

Zatiaľ čo počas zimného obdobia je schopnosť zasklených stien získať teplo zo slnečného žiarenia vítaná, v lete je to skôr problém, ktorý treba riešiť. Aby nebolo nutné zvýšenú teplotu v interiéri regulovať klimatizáciou, je vhodné použiť tieniace prvky. Niektoré z nich zároveň dokážu počas zimných nocí znížiť tepelné straty budovy.

Napriek nesporným výhodám zatienenia zasklených plôch fasády využívanie vonkajšej tieniacej techniky nemá v našich končinách dlhú tradíciu. Ešte aj dnes sa jej využitie považuje za nadštandard, ktorý si majiteľ budovy môže, ale nemusí zadovážiť. Len máloktorý drobný staviteľ jej použitie zohľadňuje pri posudzovaní tepelno- a svetelnotechnických či estetických parametrov budovy. Dôvodom takéhoto prístupu je snaha ušetriť na nákladoch, čo je však zavádzajúce, pretože práve ignorovanie potreby tieniaceho systému môže prevádzku domu predražiť. 
 

Svetelné podmienky a kvalita vnútorného priestoru 

Prieskumy zrealizované Agentúrou Louis Harris Institute z USA dokázali, že nevyhovujúce svetelné a tepelné podmienky v miestnosti, v ktorej ľudia žijú a pracujú, majú nepriaznivý vplyv na ich koncentráciu, rýchlosť myšlienkových pochodov aj na pracovné výkony. Sú príčinou vzniku únavy a zrakových problémov. Podobný vplyv má na kondíciu aj teplota v miestnosti. Podľa výsledkov štúdie, ktorú realizovala Dánska technická univerzita v Lyngby, začne klesať produktivita práce už pri teplote vyššej než 25 °C, pričom pri teplote nad 30 °C začne byť pokles veľmi prudký. 
 
Tieniaca technika pomáha udržať teplotu v miestnosti na prijateľnej úrovni aj bez použitia klimatizácie a zmierňuje výkyvy svetelnej a tepelnej pohody počas dňa. Jednoduchá, nezatienená sklenená tabuľa s hrúbkou 6 mm prepustí do interiéru až 88 % slnečného žiarenia, naopak, s tieniacimi prvkami zachytí a odrazí až 80 % svetla. 
 
Z hľadiska ochrany interiéru pred prehrievaním treba vziať do úvahy, že exteriérové tieniace prvky majú až dvojnásobnú účinnosť ako interiérové. Na margo interiérového tienenia treba povedať, že je flexibilnejšie (individuálne nastavenie svetelných podmienok v miestnosti).
 

S riešením tienenia treba počítať už v návrhu

Vhodne navrhnutý a správne používaný systém zatienenia dokáže zaistiť nielen správne a zároveň príjemné svetlené podmienky, ale prispieva aj k úsporám energie. Ak sa pri úvahách o energetickej náročnosti budovy ráta s tieniacim systémom, treba ho zohľadniť už vo fáze projektu a premietnuť do výkonov klimatizačných zariadení a vykurovacieho systému. Tým sa v konečnom dôsledku môžu znížiť zriaďovacie náklady na tieto systémy a zároveň sa obmedzí čas, počas ktorého sú oba systémy v prevádzke. 
 
Aj pri kvalitných okenných výplniach v nových či rekonštruovaných budovách môžu tieniace prvky priniesť úsporu 20 až 25 %. Tienenie teda plní svoju funkciu optimálne, ak sa s jeho inštaláciou ráta od začiatku. Tak možno tieniaci systém riešiť nielen ako technický komponent, ale aj ako architektonický prvok.
 
Dodatočné riešenia vždy vedú ku kompromisom. Napríklad pri budovách s klasickými oknami je vhodné niektoré súčasti tieniaceho prvku (bočné koľajničky alebo horný bubon) z praktických aj estetických dôvodov schovať nad okno pod omietku. Aj pri ovládaní je niekoľko prvkov, ktoré je nutné previesť z vonkajšej časti budovy do vnútra. Ak sa s tým neráta už v čase osadzovania okna, treba konštrukciu rámu alebo steny prevŕtať, pričom vznikajú tepelné mosty.
 

Moderné tieniace systémy sú automatizované

Ak zvažujete inštaláciu tieniacej techniky, nezabudnite vo svojich úvahách na jej ovládanie. Flexibilné a efektívne využitie umožňujú motoricky poháňané zariadenia, ovládané elektronicky riadenými systémami. 
Automaticky ovládané tieniace prvky, najmä žalúzie, slnolamy a markízy, sú vybavené senzormi, ktoré snímajú intenzitu slnečného žiarenia a silu vetra, aby vedeli správne reagovať na rôzne poveternostné podmienky a zároveň zabezpečili ochranu pred poškodením vetrom.
 
Pri silnom vetre sa tak môže stať, že ich systém nastaví do bezpečnej polohy, v ktorej však nemusia poskytovať ochranu pred slnečným žiarením, a toto nastavenie nemožno ani mechanicky zmeniť. Preto treba v domoch s dômyselným exteriérovým tienením myslieť na doplnkové formy tienenia pomocou interiérových prvkov, ako sú žalúzie, rolety, posuvné tieniace panely alebo klasické závesy.
 

Typy tieniacich prvkov

Sú najrozšírenejší spôsob ochrany pred priamym slnečným žiarením. Vonkajšie sú efektívnejšie pri ochrane pred prehrievaním a vďaka svojej pevnej konštrukcii pri úplnom sklopení dokážu poskytnúť dostatočnú ochranu a miestnosť celkom zatemniť. Ak sú kontakty dosadania jednotlivých líšt dostatočne utesnené, poslúžia takéto žalúzie aj v zime – na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností okna. 
Vnútorné žalúzie majú obvykle subtílnejšiu konštrukciu a používajú sa na reguláciu množstva svetla, resp. na stlmenie a rozptýlenie svetla pri zachovaní dostatočného jasu v miestnosti.
 
Medzi najpoužívanejšie patria tie v bielom vyhotovení alebo strieborné hliníkové žalúzie. Novinkou sú žalúzie z polopriehľadného materiálu, ktorý stlmí priame slnečné svetlo, ale zachová možnosť výhľadu do okolia. 
Pri regulácii svetla sú účinné aj vertikálne žalúzie, hoci v niekom môžu budiť dojem kancelárskej uniformity. V súčasnosti sú však k dispozícii aj rôznofarebné či vzorované vertikálne žalúzie.
 
Hlavnou úlohou exteriérových roliet je ochrana samotného okna pred poveternostnými vplyvmi, pred násilným vniknutím a počas chladného počasia znižujú úniky tepla. Z toho dôvodu sa využívajú najmä na severné fasády, zatiaľ čo na južných fasádach tej istej budovy sa môžu inštalovať napríklad žalúzie.
 
V závislosti od toho, či rolety majú byť súčasťou projektu, alebo sa inštalujú dodatočne, existujú tri spôsoby osadenia roletového systému, a to: predokenné rolety so zaomietkovou schránkou, predokenné rolety s hliníkovým bubnom namontovaným na stenu pred oknom a nadokenné rolety montované do otvoru nad oknom. Rolety aj žalúzie sú manuálne ľahko ovládateľné popruhom alebo kľukou. K zvýšenému štandardu patrí vyťahovanie pomocou elektromotora, ktorý sa ovláda vypínačom, diaľkovým ovládačom alebo centrálne.
 
Podobne ako moderné tieniace panely aj slnolamy sú charakteristickým prvkom moderných budov. Obvykle ide o stabilne nainštalovaný horizontálny prvok s pevnými alebo nastaviteľnými lamelami. Šírka slnolamov sa pohybuje v desiatkoch centimetrov. Ich úlohou je zachytiť a odraziť priame slnečné svetlo ešte ďaleko pred fasádou alebo sklenou plochou, čím sa efektívnosť tienenia zvyšuje. 
 
Najmä na balkónoch a terasách bytov a rodinných domov sa bežne používajú výsuvné markízy. Ponúkajú šikovné riešenie aj miestnostiam bez balkónov, ale s oknami orientovaným na juh. Chránia okno i stenu pred prehrievaním a tlmia priame svetlo. Pri miernych prehánkach dokážu poskytnúť ochranu aj pred dažďom, ale pred príchodom silného vetra je lepšie ich zložiť. 
 
Ide skôr o doplnkový tieniaci prvok, s ktorým sa len málokedy počíta v projekte. Výroba na mieru a jednoduchá inštalácia markízy je pohotovým a dostupným riešením pre akýkoľvek obytný objekt.