Výber okien

U okna ľudia trávia pomerne značnú časť svojho času. Výhľad z okna je najzaujímavejšou "pridanou hodnotou" nášho bývania. Okná ale nie sú, iba estetickým spestrením v stene. Spolu s dvermi sú taktiež najzraniteľnejšou súčasťou stavby a robia nám starosti. Okná ovplyvňujú zásadným spôsobom kvalitu a kultúru nášho bývania. Osvetľujú obytné priestory, zaisťujú optimálnu výmenu vzduchu, obmedzujú mieru hluku okolitého prostredia, šetria vykurovaciu energiu a zvyšujú bezpečnosť nášho domova.

Všeobecné pravidlá pre vyber okien:

  • Certifikácia - Každý výrobok by mal byť certifikovaný. To znamená, že sa dozvieme o kvalite výrobku z hľadiska tepelno-technických a mechanických vlastností.
  • Pôvod okien - Dobré či špatné okno sa dá vyrobiť všade na svete! Základom dobrého okna je kvalitný vstupný profil a používané komponenty. Veľký podiel na kvalite má tiež výrobná linka.
  • Záručná doba - Záručná doba by mala byť minimálne 5 ročná.
  • Zásadné parametre – Dôležité je hlavne porovnať parametre životnosti, stálu farebnosť a požiadavky na údržbu.
  • Cena - Sledujeme pomer medzi cenou a úžitkovými vlastnosťami výrobku.
  • Ľahká manipulácia - Okná by mali spĺňať podmienky ľahkej manipulácie a ľahké čistenie.
  • okná
  • Úspora energie - ýmena okien je v mnohých prípadoch motivované práve možnosťou značných úspor za vykurovanie. Výmenou okien môžeme znížiť náklady za vykurovanie až o 40 percent. Moderné okná sú vyrábané s cieľom minimalizovať tepelné straty.